THÔNG BÁO VỀ KHÓA HỌC KỸ NĂNG PHỎNG VẤN XIN VIỆC

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VINH                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức khóa học về Kỹ năng phỏng vấn xin việc

Kính gửi: BGH và Lãnh đạo các đơn vị

Trong khuôn khổ hoạt động của dự án V2WORK (Dự án “Tăng cường năng lực hệ thống giáo dục đại học Việt Nam nhằm tăng cơ hội việc làm và kỹ năng khởi nghiệp cho sinh viên sau khi ra trường”), Trường Đại học Công nghiệp Vinh thông báo kế hoạch về việc tổ chức khóa học về Kỹ năng phỏng vấn xin việc như sau:

  1. Tên khóa học: “Kỹ năng phỏng vấn xin việc”
  2. Mục tiêu khóa học: Khóa học sẽ giúp người học:
    Hiểu được những yêu cầu cơ bản của nhà tuyển dụng đối với ứng viên;

– Biết cách phát huy những ưu thế của bản thân trong cuộc phỏng vấn;

– Rèn luyện khả năng thuyết phục nhà tuyển dụng;

  1. Đối tượng tham gia: Sinh viên IUV
  2. Địa điểm: Phòng B2.9
  3. Thời gian: Từ ngày 07/09 – 10/09/2020

Đề nghị các Khoa thông báo đến sinh viên để tham gia khóa học.

Thông báo học KỸ NĂNG PHỎNG VẤN XIN VIỆC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Shares
Share
Tweet
Share
Pin
+1