Trung tâm Việc Làm và Khởi nghiệp là đơn vị tổ chức và quản lý các hoạt động dịch vụ hỗ trợ đào tạo, tư vấn, hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp; các hoạt động về thực tế chuyên môn, thực tập nghề cho sinh viên; tổ chức giới thiệu và khảo sát việc làm sinh viên; triển khai các hoạt động hợp tác với các cơ quan, doanh nghiệp nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, thực hiện mục tiêu đào tạo đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước.