Trung tâm Việc làm và Khởi nghiệp sẽ trở thành một đơn vị hỗ trợ tốt nhất cho sinh viên của nhà trường tìm kiếm được việc làm và khởi nghiệp;  Chủ trì thiết lập và mở rộng quan hệ giữa Trường Đại học Công Nghiệp Vinh với các địa …

Xem thêm

Trung tâm Việc Làm và Khởi nghiệp là đơn vị tổ chức và quản lý các hoạt động dịch vụ hỗ trợ đào tạo, tư vấn, hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp; các hoạt động về thực tế chuyên môn, thực tập nghề cho sinh viên; tổ chức giới thiệu và khảo …

Xem thêm

Chủ trì thiết lập và mở rộng quan hệ giữa Trường Đại học Công Nghiệp Vinh với các địa phương, khu công nghiệp, khu kinh tế và doanh nghiệp trong việc đào tạo, bồi dưỡng, cung ứng nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, …

Xem thêm

TIN TỨCXem thêm

KHÓA HỌCXem thêm